2004

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2004

Kontrola bazy magazynowej sprzętu Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie.

W dniu 2004.06.03 w Urzedzie Miejskim w Łabiszynie dokonano kontroli stanu bazy magazynowej oraz utrzymania sprzętu Obrony Cywilnej.Kontrolę przeprowadził Wydział Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w [...]

Kontrola NIK.

  Kontrola prowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy w okresie od 19 maja do 30 czerwca 2004 r. Kontrolą objęto realizację przez Urząd zadań z zakresu spraw obywatelskich w latach 2002-2003.Zakres szczegółowy [...]

Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim

Kontrola prowadzona była przez Wydział Prawny i Nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach od 19 kwietnia do 7 maja 2004 r.,w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz realizacji zadań publicznych z zakresu [...]

Kontrola problemowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie

  Kontrola prowadzona była przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w  zakresie realizacji zadań zleconych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Kontrolą objęto okres od 2003.01.01 [...]

Kontrola dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W dniach 2004.01.20 do 2004.01.28 w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie została przeprowadzona kontrola problemowa przez inspektorów Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem kontroli było stwierdzenie [...]

metryczka