Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.3.14.2023.LD z dnia 13 lutego 2024 r. - do stron postępowania - MAMLICZ - zakończenie postępowania dowodowego, prolongata terminu.

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.3.14.2023.LD z dnia 13 lutego 2024 r. - do stron postępowania, zawiadamiające, że:

1)    postępowanie dowodowe ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 281/3, obręb ewidencyjny Mamlicz, gmina Barcin, na wniosek z dnia 26 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 02.09.2022 r. Ldz.2022/09/02/19330), zostało zakończone.
 
2)    nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. z uwagi na obszerny materiał dowodowy i szeroki udział społeczeństwa w sprawie, w związku z czym konieczność jego wnikliwego przeanalizowania, co jest niezbędne do ostatecznego załatwienia sprawy tj. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla realizacji ww. przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia postępowania dowodowego. W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 36 k.p.a. wskazuję przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 15 marca 2024 r.

obwieszczenie (902kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Łabiszyna (13 lutego 2024)
Opublikował: Lidia Dąbkowska (14 lutego 2024, 14:54:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186