Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.11.32.2021.LD z dnia 06 października 2021 r.

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania że, po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „WIERZBA”, Oćwieka 24, 88-410 Gąsawa z dnia 16 września 2021 r. (data wpływu: 20.09.2021 r. Ldz.7412.2021), w sprawie o dopuszczenie tejże organizacji społecznej do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym, na podstawie: art. 31 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – dalej: KPA), Burmistrz Łabiszyna postanowił dopuścić na prawach strony Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „WIERZBA”, Oćwieka 24, 88-410 Gąsawa do udziału w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Stanisława Horyń, ul. Ku Stawom 23, 86-005 Prądki z dnia 27 lipca 2021 r. (data wpływu: 27.07.2021 r. Ldz.5955.2021), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu na terenie dz. nr ew. 57/3, 57/4, 60/3 i 60/4, obręb Wielki Sosnowiec, gm. Łabiszyn, pow. żniński”.


obwieszczenie (1062kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Łabiszyna (6 października 2021)
Opublikował: Lidia Dąbkowska (8 października 2021, 12:38:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211