Zarządzenie nr 120.64.2014BURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 31 grudnia 2014w sprawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, póz. 385 i 938) oraz art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, póz. 594, 645 i 13187 oraz Uchwały Nr XXVI 1/237/2013 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok zarządzam, co następuje :

Zarządzenie nr 120.64.2014
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 31 grudnia 2014


w sprawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, póz. 385 i 938) oraz art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, póz. 594, 645 i 13187 oraz Uchwały Nr XXVI 1/237/2013 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok zarządzam, co następuje :

zarządzenie (3814kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (9 stycznia 2015, 15:03:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398