Zarządzenie nr 120.59.2014BURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 18 grudnia 2014w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę kruszywa ceglano - betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2015r, znak sprawy: IP.271.20.2014; na Dostawę podsypki cementowo - piaskowej na teren gminy Łabiszyn w 2015r„ znak sprawy: IP.271.19.2014; na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2015r. znak sprawy: IP.271.18.2014; na: Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2015r. znak sprawy: IP.271.17.2014.

Zarządzenie nr 120.59.2014
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 18 grudnia 2014


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę kruszywa ceglano - betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2015r, znak sprawy: IP.271.20.2014; na Dostawę podsypki cementowo - piaskowej na teren gminy Łabiszyn w 2015r„ znak sprawy: IP.271.19.2014; na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2015r. znak sprawy: IP.271.18.2014; na: Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2015r. znak sprawy: IP.271.17.2014.

zarządzenie (991kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 grudnia 2014, 09:30:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1297