NULL string(0) ""

Uchwała nr II/22/24RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2024w sprawie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, poz. 1688 i poz. 1904) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/22/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2024


w sprawie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, poz. 1688 i poz. 1904) uchwala się, co następuje:


Uchwała II_22_24.pdf (315kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (18 czerwca 2024, 15:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140