NULL string(0) ""

Uchwała nr 1/7/24RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 7 maja 2024w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. gospodarczych oraz wyboru jej PrzewodniczącegoNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) § 43 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 5301) oraz §1 pkt 1 Uchwały nr 1/5/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie, ustalenia ich składów liczbowych oraz przedmiotu działania,uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 1/7/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 7 maja 2024


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. gospodarczych oraz wyboru jej Przewodniczącego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) § 43 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 5301) oraz §1 pkt 1 Uchwały nr 1/5/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie, ustalenia ich składów liczbowych oraz przedmiotu działania,uchwala się, co następuje:


uchwała-1-7-24.pdf (230kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (13 maja 2024, 12:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101