NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/380/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2023w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) , Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/380/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2023


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) , Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała XLVIII_380_23 - WPF na lata 2024-2031.pdf (3765kB) pdf

opinia RIO (632kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 grudnia 2023, 12:29:46)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (30 stycznia 2024, 08:52:00)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289