NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/378/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2023w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023–2031Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/378/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2023


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała XLVIII_378_23 - wprowadzenie zmian w WPF na lata 2023-2031.pdf (3655kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 grudnia 2023, 12:25:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247