NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/375/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 6 grudnia 2023w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na lata 2024 – 2025Na podstawie art. 41 ust.1 i ust.2 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151), art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/375/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 grudnia 2023


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na lata 2024 – 2025

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust.2 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151), art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLVII_375_23.pdf (1461kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2023, 09:53:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174