NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/374/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 6 grudnia 2023w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r., poz. 571) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/374/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 grudnia 2023


w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r., poz. 571) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLVII_374_23.pdf (577kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2023, 09:52:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383