NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/369/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 6 grudnia 2023w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnieniaNa podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i poz. 1852 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/369/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 grudnia 2023


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia

Na podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i poz. 1852 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLVII_369_23.pdf (320kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2023, 09:47:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185