NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/367/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 6 grudnia 2023w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, poz. 1313 i poz. 2291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 774), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/367/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 grudnia 2023


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, poz. 1313 i poz. 2291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 774), uchwala się, co następuje:


Uchwała XLVII_367_23.pdf (367kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2023, 09:42:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249