NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/366/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 6 grudnia 2023w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, poz. 1313 i poz. 2291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 774), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XLVII/366/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 grudnia 2023


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, poz. 1313 i poz. 2291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 774), uchwala się, co następuje :


Uchwała XLVII_366_23.pdf (309kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2023, 09:39:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361