NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/363/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 25 października 2023zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 , poz. 535 i poz. 1606) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XLVI/363/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 25 października 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 , poz. 535 i poz. 1606) uchwala się , co następuje:


Uchwała XLVI_363_23.pdf (313kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (27 października 2023, 10:09:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535