NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/321/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 marca 2023w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2023 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2357) po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Łabiszyn, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/321/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 marca 2023


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2357) po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Łabiszyn, uchwala się, co następuje:


Uchwała XLII_321_23 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (364kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 marca 2023, 09:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443