NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/317/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 marca 2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) raz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 i 2270 , z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 185 ) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007 oraz z 2022r. poz. 1287) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/317/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 marca 2023


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) raz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 i 2270 , z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 185 ) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007 oraz z 2022r. poz. 1287) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLII_317_23 - podwyższenie kryterium dochodowego.pdf (278kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 marca 2023, 09:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334