NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/315/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 marca 2023w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/315/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 marca 2023


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLII_315_23 - Umorzenia, Odroczenia, rozkładanie na raty.pdf (286kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 marca 2023, 09:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521