NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/313/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 marca 2023w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023–2031Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U z 2023 r. poz. 412), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLII/313/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 marca 2023


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U z 2023 r. poz. 412), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała XLII_313_23 - zmiany w WPF.pdf (3575kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 marca 2023, 09:12:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 294