NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/06Rady Miejski w Łabiszyniez dnia 13 grudnia 2006w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 r.na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 / oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym / Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969/.

Uchwała nr III/18/06
Rady Miejski w Łabiszynie
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 r.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 / oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym / Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969/.
uchwała plik.doc (158kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (11 stycznia 2007, 13:21:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2616