NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/310/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 25 stycznia 2023w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o urządzeń oświetlenia ulicznego wymienionego w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, poz. 1723, poz. 2127, poz. 2243, poz. 2370 i poz. 2687) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/310/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 25 stycznia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o urządzeń oświetlenia ulicznego wymienionego w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, poz. 1723, poz. 2127, poz. 2243, poz. 2370 i poz. 2687) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLI_310_23 - nieodpłatne przekazanie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. urządzeń oświetlenia ulicznego.pdf (1351kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (26 stycznia 2023, 11:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336