NULL string(0) ""

Uchwała nr III/22/06Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 13 grudnia 2006w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2007 r.na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 / oraz art. 14 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r., Nr 121, poz. 844/

Uchwała nr III/22/06
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2007 r.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 / oraz art. 14 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r., Nr 121, poz. 844/
uchwała plik.doc (151kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (11 stycznia 2007, 10:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2616