NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/286/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2022w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz 1733 i poz. 2185), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XL/286/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz 1733 i poz. 2185), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3715kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 grudnia 2022, 13:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280