NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/273/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 16 listopada 2022w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 i poz.1812) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/273/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 16 listopada 2022


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 i poz.1812) uchwala się, co następuje:


uchwała (459kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2022, 12:43:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296