NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/271/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 16 listopada 2022w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/271/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 16 listopada 2022


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731), uchwala się, co następuje:


uchwała (315kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2022, 12:39:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329