Uchwała nr XXXVIII/270/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 16 listopada 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXXVIII/270/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 16 listopada 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731), uchwala się, co następuje :


uchwała (261kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2022, 12:36:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181