NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/269/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 16 listopada 2022zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnieniaNa podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/269/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 16 listopada 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia

Na podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768) uchwala się, co następuje:


uchwała (344kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2022, 12:35:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276