NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/260/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 października 2022w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022- 2030Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634, póz. 1692, póz. 1725, póz 1747, póz. 1768 i póz. 1964), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) oraz art. 1 1 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. póz. 583, póz. 682, póz. 683, póz. 684, póz. 830, póz. 930, póz. 1002, póz. 1087, póz. 1383 i póz. 1561) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/260/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 października 2022


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022- 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634, póz. 1692, póz. 1725, póz 1747, póz. 1768 i póz. 1964), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) oraz art. 1 1 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. póz. 583, póz. 682, póz. 683, póz. 684, póz. 830, póz. 930, póz. 1002, póz. 1087, póz. 1383 i póz. 1561) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3827kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (6 października 2022, 12:23:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246