NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/259/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 października 2022w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) art. 2 1 1 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust. l , art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634, póz. 1692, póz. 1725, póz. 1747, póz. 1768 i póz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. póz. 583, póz. 682, póz. 683, póz. 684, póz. 830, póz. 930, póz. 1002, póz. 1087, póz. 1383, póz. 1561, póz. 1692 i póz. 1733), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/259/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 października 2022


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) art. 2 1 1 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust. l , art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634, póz. 1692, póz. 1725, póz. 1747, póz. 1768 i póz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. póz. 583, póz. 682, póz. 683, póz. 684, póz. 830, póz. 930, póz. 1002, póz. 1087, póz. 1383, póz. 1561, póz. 1692 i póz. 1733), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (7305kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (6 października 2022, 12:16:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240