Uchwała nr XXXVI/258/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 26 września 2022w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwalą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2022 r. póz. 559. póz. 583. po/.. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) art. 211. art. 212. art. 214, art. 215. art. 218. art. 221 ust.l, art. 222, art. 235-237. art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634. po/.. 1692. póz. 1725, póz. 1747 i póz. 1768). Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/258/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 26 września 2022


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwalą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2022 r. póz. 559. póz. 583. po/.. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) art. 211. art. 212. art. 214, art. 215. art. 218. art. 221 ust.l, art. 222, art. 235-237. art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634. po/.. 1692. póz. 1725, póz. 1747 i póz. 1768). Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (1548kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (27 września 2022, 15:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137