NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/257/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 24 sierpnia 2022w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady GminyNa podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach {Dz.U. z 2018 r. póz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/257/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 sierpnia 2022


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach {Dz.U. z 2018 r. póz. 870) uchwala się, co następuje:


uchwała (457kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (25 sierpnia 2022, 14:17:51)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (25 sierpnia 2022, 14:47:32)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 468