NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/256/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 24 sierpnia 2022w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina ŁabiszynNa podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. póz. 1762 oraz z 2022 r. póz. 935, 1116 i 1700) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/256/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 sierpnia 2022


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. póz. 1762 oraz z 2022 r. póz. 935, 1116 i 1700) uchwala się, co następuje:


uchwała (812kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (25 sierpnia 2022, 14:15:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355