Uchwała nr XXXV/255/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 24 sierpnia 2022w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2022 r. oraz sfinansowanie części deficytu budżetu Gminy na 2022 r.Na podstawie art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634, póz. 1692, póz. 1725 i póz. 1747) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, 583. 1005. póz. 1079 i póz. 1561) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/255/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 sierpnia 2022


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2022 r. oraz sfinansowanie części deficytu budżetu Gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634, póz. 1692, póz. 1725 i póz. 1747) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, 583. 1005. póz. 1079 i póz. 1561) uchwala się, co następuje:


uchwała (445kB) pdf
Uchwała RIO (1600kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (25 sierpnia 2022, 14:11:17)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (21 września 2022, 15:21:35)
Zmieniono: dodano Uchwałę RIO w Bydgoszczy o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 229