NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/252/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 czerwca 2022w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027Na podstawie art. 8 ust. 2 a, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/252/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 czerwca 2022


w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027

Na podstawie art. 8 ust. 2 a, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079) uchwala się, co następuje:


uchwała (637kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 czerwca 2022, 11:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372