NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/251/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 czerwca 2022w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łabiszyn i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŁabiszynieNa podstawie art. lOa pkt l i art. l Ob ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079), Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/251/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 czerwca 2022


w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łabiszyn i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

Na podstawie art. lOa pkt l i art. l Ob ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079), Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:


uchwała (319kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 czerwca 2022, 11:52:48)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (25 sierpnia 2022, 14:48:15)
Zmieniono: poprawiono plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 213