NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/247/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 czerwca 2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka częściowej realizacji zadania własnego Gminy Łabiszyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 w związku z art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079), oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. póz. 2028) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/247/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 czerwca 2022


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka częściowej realizacji zadania własnego Gminy Łabiszyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 w związku z art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079), oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. póz. 2028) uchwala się, co następuje:


uchwała (424kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 czerwca 2022, 11:45:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317