NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/244/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 czerwca 2022w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079) oraz art. 271 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofmansach publicznych (Dz.U. z2021r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270 oraz z 2022r. póz. 583 i póz. 655) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/244/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 czerwca 2022


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079) oraz art. 271 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofmansach publicznych (Dz.U. z2021r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270 oraz z 2022r. póz. 583 i póz. 655) uchwala się, co następuje:


uchwała (387kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 czerwca 2022, 11:33:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178