Uchwała nr XXXIV/243/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 czerwca 2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. póz. 559, poz.583, póz. 1005 i póz. 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2021r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270 oraz z 2022r. póz. 583 i póz. 655) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/243/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 czerwca 2022


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. póz. 559, poz.583, póz. 1005 i póz. 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2021r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270 oraz z 2022r. póz. 583 i póz. 655) uchwala się, co następuje:


uchwała (323kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 czerwca 2022, 11:31:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140