NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/241/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 kwietnia 2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Nowe Dąbie, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. póz. 503) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/241/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 kwietnia 2022


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. póz. 503) uchwala się, co następuje:


uchwała (364kB) pdf

mapa (484kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (28 kwietnia 2022, 13:58:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584