NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/240/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 kwietnia 2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Barcin zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 130105C Ojrzanowo - KaniaNa podstawie art. l O oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1376 i póz. 1595 oraz z 2022 r. póz. 32 i póz. 655) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/240/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 kwietnia 2022


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Barcin zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 130105C Ojrzanowo - Kania

Na podstawie art. l O oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1376 i póz. 1595 oraz z 2022 r. póz. 32 i póz. 655) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:


uchwała (289kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (28 kwietnia 2022, 13:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703