NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/239/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 kwietnia 2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości WładysławowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. 20 ust. l i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. póz. 503) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/239/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 kwietnia 2022


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. 20 ust. l i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. póz. 503) uchwala się, co następuje:


uchwała (3757kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (28 kwietnia 2022, 13:54:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640