NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/238/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 kwietnia 2022w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2021 rokNa podstawie art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. póz. 633, póz i póz. 655), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/238/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 kwietnia 2022


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2021 rok

Na podstawie art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. póz. 633, póz i póz. 655), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się, co następuje:


uchwała (297kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (28 kwietnia 2022, 13:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 567