NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/237/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 kwietnia 2022w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022- 2030Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270 oraz z 2022 r. póz. 583 i póz. 655), art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. póz. 583, póz. 682, póz. 683 i póz. 684) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/237/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 kwietnia 2022


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022- 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270 oraz z 2022 r. póz. 583 i póz. 655), art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. póz. 583, póz. 682, póz. 683 i póz. 684) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (28 kwietnia 2022, 13:46:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730