NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/234/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 23 marca 2022w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2022 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. póz. 572) po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Łabiszyn, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/234/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 23 marca 2022


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. póz. 572) po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Łabiszyn, uchwala się, co następuje:


uchwała (1205kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 marca 2022, 10:23:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580