NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/233/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 23 marca 2022w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 - 2023Na podstawie art.41 ust.l i ust.2 oraz art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. póz. 1119 i póz. 2469 oraz z 2022 r. póz. 24 i póz. 218), art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. póz. 2050 oraz z 2021 r. póz. 2469) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/233/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 23 marca 2022


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 - 2023

Na podstawie art.41 ust.l i ust.2 oraz art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. póz. 1119 i póz. 2469 oraz z 2022 r. póz. 24 i póz. 218), art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. póz. 2050 oraz z 2021 r. póz. 2469) uchwala się, co następuje:


uchwała (8842kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 marca 2022, 10:21:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343