Uchwała nr XXXII/231/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 23 marca 2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy Łabiszyn z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. l w związku z art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559), oraz art. 3 ust. 2 pkt 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. póz. 888, póz. 1648 i póz. 2151), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/231/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 23 marca 2022


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy Łabiszyn z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. l w związku z art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559), oraz art. 3 ust. 2 pkt 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. póz. 888, póz. 1648 i póz. 2151), uchwala się, co następuje:


uchwała (1857kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 marca 2022, 10:14:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249