NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/228/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 16 lutego 2022w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. póz. 888, póz. 1648 i póz. 2151) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/228/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 16 lutego 2022


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. póz. 888, póz. 1648 i póz. 2151) uchwala się, co następuje:


Uchwała (452kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (1 marca 2022, 15:27:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481