Uchwała nr XXXI/226/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 16 lutego 2022w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn w 2022 roku"Na podstawie art. 400a ust. l pkt 21, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. póz. 1973 i póz. 2269) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXI/226/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 16 lutego 2022


w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn w 2022 roku"

Na podstawie art. 400a ust. l pkt 21, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. póz. 1973 i póz. 2269) uchwala się co następuje:


Uchwała (3207kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (1 marca 2022, 15:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460