NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/223/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 16 lutego 2022w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 37b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/223/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 16 lutego 2022


w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 37b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje:


Uchwała (747kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (1 marca 2022, 15:12:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473