NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/217/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2021w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rokNa podstawie art.41 ust.2 iart.182 pkt l ustawy z dnia 26 października 1982 roku 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. póz. 1119) oraz art.10 ust.2 1 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. póz. 2050) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/217/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Na podstawie art.41 ust.2 iart.182 pkt l ustawy z dnia 26 października 1982 roku 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. póz. 1119) oraz art.10 ust.2 1 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. póz. 2050) uchwala się, co następuje:


Uchwała (8156kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2022, 12:48:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660